Nami ponúkané služby:

- zastupovanie klientov pred Stavebným úradom pri vybavovaní stavebných povolení a kolaudáciách stavieb

- príprava stavieb a inžinierska činnosť, projekty osadenia stavieb, prípojok, inštalácií, inžinierskych sietí atď...

získanie najvýhodnejšej formy financovania realizovaných projektov, pomoc pri výbere hypotéky alebo úveru

- samotná realizácia stavieb aj na kľúč, rekonštrukcií a zmien stavieb

Zameriavame sa predovšetkým na IBV, stavbu rodinných domov a rekonštrukciu bytových a priemyselných objektov.

Kontakt

SAR Development SK s.r.o.
+421 948266267