Anhydritové potery

Anhydritový liaty poter je tekutá zmes so samonivelizačnými vlastnosťami, určená k realizácii interiérových podláh so širokým uplatnením v bytovej, administratívnej a priemyselnej výstavbe. Svojimi vlastnosťami tvorí progresívny stavebný materiál, umožňujúci významne skracovať čas výstavby, zdokonaľovať úžitkové vlastnosti podlahových systémov.

Zmes pozostáva z pojiva na báze síranu vápenatého, drobného kameniva s dozorovanou krivkou zrnitosti, účinných plastifikačných prísad a vody. Optimálnym návrhom a výberom certifikovaných vstupných surovín je zabezpečená kvalita a požadované vlastnosti čerstvého a zatvrdnutého poteru.

Vysoká kvalita a vlastnosti.

Certifikované materiály.

Použitie

Anhydritový liaty poter je optimálnym riešením pre takmer všetky podlahové systémy pri výstavbe obytných, administratívnych a priemyselných objektov.

Hlavné uplatnenie má najmä ako:

 • plávajúci poter
 • klzný poter
 • spojovací poter
 • poter pre podlahové vykurovanie
 • poter pre dutinkové podlahy
Vďaka svojej tekutosti sa chová samonivelizačne a k dosiahnutiu rovinnosti ho stačí ľahko načeriť. Tým vzniká vysokohodnotná homogénna zmes bez vzduchových pórov s dobro tepelnou vodivosťou požadovanou pri podlahovom vykurovaní. Veľmi malé objemové zmeny umožňujú pokládku veľkých plošných celkov bez potreby dilatácií.

Cenník

Z

Anhydritové liate potery cena eur/m3 bez DPH:

 • CA-C20 F5 Dmax 4mm    140,- EUR
 • CA-C25 F6 Dmax 4mm    145,- EUR
 • CA-C30 F7 Dmax 4mm    150,- EUR
Z

Prenájom mobilného čerpadla na Anhydritové liate potery cena bez DPH:

 • prístavné       1,5- EUR/ km
 • hodina            70,- EUR/ hod
 • hadice             5,- eur/bm
Z

Doprava autodomiešavačom na stavbu:

 • nakladka                                                8,- EUR/15 min
 • vykládka                                                 8,- EUR/15 min
 • doprava betonáreň- stavba – späť    2,4- EUR/km     
Z

Zhotovenie podľa obhliadky na mieste

 • Cenovú ponuku vypracujeme na požiadanie